17 تیر 1400
مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت پروژه مجموعه ای از تکنیک های اثبات شده برای پیشنهاد، برنامه ریزی، اجرا، مدیریت و ارزیابی […]
16 تیر 1400
SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد) SBAR (موقعیت، پیشینه، ارزیابی، پیشنهاد) یک ابزار ارتباط شفاهی یا کتبی است که به ارائه […]
15 تیر 1400
نمودار روابط متقابل چیست؟

نمودار روابط متقابل چیست؟

نمودار روابط متقابل چیست؟ Transactional Analysis یا نمودار روابط متقابل یکی از ابزار های برنامه  ریزی مدیریت است. این نمودار […]
14 تیر 1400
سیستم مدیریت کیفیت (QMS) چیست؟سیستم مدیریت کیفیت (QMS) چیست؟

سیستم مدیریت کیفیت (QMS) چیست؟

سیستم مدیریت کیفیت (QMS) چیست؟ سیستم مدیریت کیفیت (QMS) به عنوان یک سیستم رسمی تعریف شده است که فرآیندها، رویه […]
13 تیر 1400
نمودار درختی چیست؟

نمودار درختی چیست؟

نمودار درختی چیست؟ همچنین نامیده می شود: نمودار سیستماتیک ، تجزیه و تحلیل درخت، درخت تحلیلی، نمودار سلسله مراتب نمودار […]
12 تیر 1400
فرایند تصمیم گیری برنامه نمودار چیست؟

فرایند تصمیم گیری برنامه نمودار چیست؟

فرایند تصمیم گیری برنامه نمودار چیست؟ تعریف واژه نامه کیفیت: نمودار برنامه تصمیم گیری فرآیند (PDPC) نمودار برنامه تصمیم گیری […]
11 تیر 1400
آشنایی با طوفان فکری

آشنایی با طوفان فکری

آشنایی با طوفان فکری تغییرات: نسخه های زیادی از طوفان مغزی وجود دارد، از جمله طوفان فکری دورانداز، طوفان فکری […]
10 تیر 1400
ماتریس تصمیم گیری چیست؟

ماتریس تصمیم گیری چیست؟

ماتریس تصمیم گیری چیست؟ همچنین نامیده می شود: ماتریس Pugh ، شبکه تصمیم ، ماتریس یا شبکه انتخاب ، ماتریس […]
9 تیر 1400
هدف‌گذاری با مدل SMART

هدف‌گذاری با مدل SMART

هدف‌گذاری با مدل SMART ماتریس SMART یک ابزار ارتباطی و برنامه ریزی است که برای شناسایی ویژگی های اقدامات یا […]
8 تیر 1400
نمودار اسپاگتی چیست؟

نمودار اسپاگتی چیست؟

نمودار اسپاگتی چیست؟ نمودار اسپاگتی به عنوان یک نمایش بصری با استفاده از یک خط جریان پیوسته که مسیر یک […]