شعری زیبا از مولوی
16 آذر 1400
شعری زیبا از مولوی

شعری زیبا از مولوی

شعری زیبا از مولوی   از جمادی مُردم و نامی شدم وز نما مُردم به ‌حیوان سرزدم مُردم از حیوانی […]