هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟
7 مهر 1402
هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟ هر مشتری که جذب می‌کنید هزینه دارد و ایجاد تعادل بین […]