18 آذر 1400
ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار

ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار

ماجرای بداهه سرایی ملک الشعرای بهار   پدر محمد تقی بهار نیز مانند خود او لقب ملک الشعرایی داشته است. […]
16 آذر 1400
شعری زیبا از مولوی

شعری زیبا از مولوی

شعری زیبا از مولوی   از جمادی مُردم و نامی شدم وز نما مُردم به ‌حیوان سرزدم مُردم از حیوانی […]
11 آذر 1400
اگر نوشته رودیارد کیپلینگ: نصیحت های یک پدر به فرزندش

اگر نوشته رودیارد کیپلینگ: نصیحت های یک پدر به فرزندش

اگر نوشته رودیارد کیپلینگ: نصیحت های یک پدر به فرزندش رودیارد کیپلینگ در سال ۱۹۰۷ جایزه نوبل ادبیات را دریافت […]
11 مهر 1400
شعر زیبای گوهر و سنگ

شعر زیبای گوهر و سنگ

شعر زیبای گوهر و سنگ یکی از  امیدبخش ترین شعر های پروین اعتصامی شعر زیبای گوهر و سنگ هست.   […]