10 فروردین 1403
همه چیز درباره بازار هدف+ مثال‌

همه چیز درباره بازار هدف+ مثال‌

همه چیز درباره بازار هدف+ مثال‌ همه ما درباره بازار هدف شنیدیم. اما بازار هدف چیه و چرا اصلا باید […]
26 تیر 1400
بازاریابی هدف چیست؟

بازاریابی هدف چیست؟

بازاریابی هدف چیست؟ اگر آن را بسازید ، مشتری ها می آیند. این همان چیزی بود که من در ابتدای […]