آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟
31 شهریور 1400
آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟ در سال 1904، آلفرد بینه و تئودور سایمون اولین تست هوش مدرن را […]