1 اردیبهشت 1402
آشنایی با جولیان رابرتسون پدر صندوق‌های تامینی

آشنایی با جولیان رابرتسون پدر صندوق‌های تامینی

آشنایی با جولیان رابرتسون پدر صندوق‌های تامینی جولیان رابرتسون یک سرمایه گذار آمریکایی و مدیر سابق صندوق های تامینی بود […]