9 آذر 1400
آیا ریسک‌پذیران خوشحال‌تر هستند؟

آیا ریسک‌پذیران خوشحال‌تر هستند؟

آیا ریسک‌پذیران خوشحال‌تر هستند؟ یکی از مواردی که مدیران به ویژه کارآفرینان با آن رو به رو هستند. مسئله ریسک […]
3 آبان 1400
چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟

چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟

چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟ این یک واقعیت شناخته شده است که بیش از سی درصد از استارتاپ ها در […]