ریک‌و‌مورتی دوست داشتید؟ عاشق مخالفان خورشیدی می‌شوید!
22 اسفند 1401
مخالفان خورشیدی

ریک‌و‌مورتی دوست داشتید؟ عاشق مخالفان خورشیدی می‌شوید!

ریک‌و‌مورتی دوست داشتید؟ عاشق مخالفان خورشیدی می‌شوید! با توجه به اینکه من از طرفداران ریک و مورتی هستم، وقتی سریال […]