18 شهریور 1400
سفر مشتری یا Customer Journey چیست؟

سفر مشتری یا Customer Journey چیست؟

سفر مشتری یا Customer Journey چیست؟ وقتی به مشتری خود فکر می کنید، چه کسی به ذهن شما می رسد؟ […]