شعر زیبای گوهر و سنگ
11 مهر 1400
شعر زیبای گوهر و سنگ

شعر زیبای گوهر و سنگ

شعر زیبای گوهر و سنگ یکی از  امیدبخش ترین شعر های پروین اعتصامی شعر زیبای گوهر و سنگ هست.   […]