31 شهریور 1400
آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟ در سال 1904، آلفرد بینه و تئودور سایمون اولین تست هوش مدرن را […]
28 شهریور 1400
روش علمی اثبات شده برای رسیدن به اهداف

روش علمی اثبات شده برای رسیدن به اهداف

روش علمی اثبات شده برای رسیدن به اهداف من در ردیابی پیشرفت خود در جهت رسیدن به اهدافم بسیار معتقد […]