31 شهریور 1400
آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟

آیا هوش هیجانی بزرگترین شاخص موفقیت است؟ در سال 1904، آلفرد بینه و تئودور سایمون اولین تست هوش مدرن را […]