کاربرد نمودار پارتو
6 تیر 1400
نمودار پارتو چیست؟

نمودار پارتو چیست؟

نمودار پارتو چیست؟ نمودار پارتو ( Pareto chart‎) که نامش از نام‌خانوادگی ویلفردو پارتو گرفته شده است. همچنین نمودار پارتو […]