13 مهر 1401
چطور کارآفرین شویم؟

چطور کارآفرین شویم؟

چطور کارآفرین شویم؟ آیا تا به حال آرزو کرده اید که رئیس خود باشید؟ رئیس خود بودن ممکن است عالی […]
7 مهر 1401
کارآفرینی به چه معناست؟!

کارآفرینی به چه معناست؟!

کارآفرینی به چه معناست؟! این روزها زیاد از کارآفرینی و کارآفرینان و اهمیتشان می‌شنویم. این روزها همه می‌خواهند کارآفرین شوند. […]
3 آبان 1400
چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟

چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟

چرا کارآفرینان باید ریسک کنند؟ این یک واقعیت شناخته شده است که بیش از سی درصد از استارتاپ ها در […]