11 مهر 1402
تجربه مشتری (CX) چیست؟

برنامه تجربه مشتری (CX) چیست؟

برنامه تجربه مشتری (CX) چیست؟ برنامه تجربه مشتری (CX) یک رویکرد سیستماتیک برای بهبود نحوه تعامل کسب و کار شما […]
10 مهر 1402
راهنمای کامل تجربه مشتری (CX)

راهنمای کامل تجربه مشتری (CX)

راهنمای کامل تجربه مشتری (CX) تجربه مشتری چیست؟ چه کاربردی دارد؟ چرا تجربه مشتری مهم است؟ تجربه مشتری چه تاثیری […]
7 مهر 1402
هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

هزینه جذب مشتری (CAC) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟ هر مشتری که جذب می‌کنید هزینه دارد و ایجاد تعادل بین […]
5 مهر 1402
چه وقت و چطور بازخورد مشتری بگیریم؟

چه وقت و چطور بازخورد مشتری بگیریم؟

چه وقت و چطور بازخورد مشتری بگیریم؟ بازخورد از مشتریان بهترین راه برای به دست آوردن بینش عمیق در مورد […]
4 مهر 1402
برنامه وفاداری مشتری چیست؟

برنامه وفاداری مشتری چیست؟ انواع آن و نمونه

برنامه وفاداری مشتری چیست؟ انواع آن و نمونه برنامه وفاداری مشتری با ارائه جایزه برای کسب و کار تکراری خود، […]
3 مهر 1402
ارزش طول عمر مشتری (CLV) چیست و چطور محاسبه میشود؟

ارزش طول عمر مشتری (CLV) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟

ارزش طول عمر مشتری (CLV) چیست و چطور محاسبه می‌شود؟ ارزش طول عمر مشتری (CLV) یکی از آمارهای کلیدی برای […]
22 اردیبهشت 1402
بوجک هورسمن

بوجک هورسمن

بوجک هورسمن قبل از شروع، باید بدانید که بوجک هورسمن از آن سریال‌هایی است که با دیدن اولین قسمت آن […]
19 اردیبهشت 1402
انیمیشن لاک پشت قرمز

انیمیشن لاک پشت قرمز

انیمیشن لاک پشت قرمز امروز وقتی این انیمیشن ررا برای اولین بار دیدم، غافلگیر شدم. البته نه از نوع مثبت!!! […]
12 اردیبهشت 1402
شاهکاری به نام قلعه متحرک هاول

شاهکاری به نام قلعه متحرک هاول

شاهکاری به نام قلعه متحرک هاول من برای اولین بار وقتی که بچه بودم قلعه متحرک هاول را دیدم. و […]
12 اردیبهشت 1402
با آدم سمی در ارتباطید؟ رنفیلد را تماشا کنید!

با آدم سمی در ارتباطید؟ رنفیلد را تماشا کنید!

با آدم سمی در ارتباطید؟ رنفیلد را تماشا کنید! اگر صادق باشم در شروع فیلم انتظار بسیار پایین از فیلم […]