وبلاگ
24 تیر 1400
۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟

۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟

۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟ 5S به عنوان روشی تعریف می شود که منجر به ایجاد محیطی تمیز، […]
22 تیر 1400
تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) همچنین نامیده می شود: روش های شکست احتمالی و تجزیه و […]
22 تیر 1400
تکنیک 5 چرا و کاربرد آن

تکنیک 5 چرا و کاربرد آن

تکنیک 5 چرا و کاربرد آن پنج چرایی و پنج چگونه ها  تکنیک های یک فرایند پرسش های طراحی شده […]
21 تیر 1400
فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC)

فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC)

فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC) تعریف ، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل […]
20 تیر 1400
نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا

نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا

نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا همچنین نامیده می شود: نمودار علت و معلول ، نمودار ایشیکاوا تنوع: نمودار شمارش علت، […]
19 تیر 1400
نمودار گانت چیست؟

نمودار گانت چیست؟

نمودار گانت چیست؟ همچنین نامیده می شود: نمودار نقاط عطف، نمودار میله پروژه، نمودار فعالیت نمودار گانت یک نمودار میله […]
18 تیر 1400
نمودار پیکان چیست؟

نمودار پیکان چیست؟

نمودار پیکان چیست؟ همچنین نامیده می شود: فعالیت در نمودار پیکان، نمودار شبکه فعالیت، نمودار شبکه، نمودار فعالیت، نمودار گره […]
17 تیر 1400
مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه چیست؟

مدیریت پروژه چیست؟ مدیریت پروژه مجموعه ای از تکنیک های اثبات شده برای پیشنهاد، برنامه ریزی، اجرا، مدیریت و ارزیابی […]
16 تیر 1400
SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد)

SBAR (وضعیت، سابقه، ارزیابی، پیشنهاد) SBAR (موقعیت، پیشینه، ارزیابی، پیشنهاد) یک ابزار ارتباط شفاهی یا کتبی است که به ارائه […]
15 تیر 1400
نمودار روابط متقابل چیست؟

نمودار روابط متقابل چیست؟

نمودار روابط متقابل چیست؟ Transactional Analysis یا نمودار روابط متقابل یکی از ابزار های برنامه  ریزی مدیریت است. این نمودار […]