27 تیر 1400
روانشناسی رنگ در طراحی لوگو

روانشناسی رنگ در طراحی لوگو

روانشناسی رنگ در طراحی لوگو انسان رنگ را دوست دارد. در مهد کودک، همه می خواهند بزرگترین جعبه مداد رنگی […]
26 تیر 1400
بازاریابی هدف چیست؟

بازاریابی هدف چیست؟

بازاریابی هدف چیست؟ اگر آن را بسازید ، مشتری ها می آیند. این همان چیزی بود که من در ابتدای […]
25 تیر 1400
تجزیه و تحلیل میدان نیرو

تجزیه و تحلیل میدان نیرو

تجزیه و تحلیل میدان نیرو تجزیه و تحلیل میدان نیرو یک ابزار اساسی برای تجزیه و تحلیل علت اصلی است […]
24 تیر 1400
۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟

۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟

۵S چیست؟ نحوه پیاده‌سازی آن چگونه است؟ 5S به عنوان روشی تعریف می شود که منجر به ایجاد محیطی تمیز، […]
22 تیر 1400
تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA)

تجزیه و تحلیل حالات شکست و اثرات آن (FMEA) همچنین نامیده می شود: روش های شکست احتمالی و تجزیه و […]
22 تیر 1400
تکنیک 5 چرا و کاربرد آن

تکنیک 5 چرا و کاربرد آن

تکنیک 5 چرا و کاربرد آن پنج چرایی و پنج چگونه ها  تکنیک های یک فرایند پرسش های طراحی شده […]
21 تیر 1400
فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC)

فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC)

فرآیند تعریف، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود، کنترل (DMAIC) تعریف ، اندازه گیری، تجزیه و تحلیل، بهبود و کنترل […]
20 تیر 1400
نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا

نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا

نمودار استخوان ماهی یا ایشیکاوا همچنین نامیده می شود: نمودار علت و معلول ، نمودار ایشیکاوا تنوع: نمودار شمارش علت، […]
19 تیر 1400
نمودار گانت چیست؟

نمودار گانت چیست؟

نمودار گانت چیست؟ همچنین نامیده می شود: نمودار نقاط عطف، نمودار میله پروژه، نمودار فعالیت نمودار گانت یک نمودار میله […]
18 تیر 1400
نمودار پیکان چیست؟

نمودار پیکان چیست؟

نمودار پیکان چیست؟ همچنین نامیده می شود: فعالیت در نمودار پیکان، نمودار شبکه فعالیت، نمودار شبکه، نمودار فعالیت، نمودار گره […]